Hållbar profilering

Går det att kommunicera hållbart med hjälp av produktmedia? Absolut, rätt använt är produktmedia unikt starkt och avtrycket på omvärlden går att minska kraftigt. Detta är grunden i Marknadsbyråns process hållbar profilering.

Stark produktmedia

Hållbar profilering är en unik process utvecklad av Marknadsbyrån under flera år. Syftet är att öka kundens värde på varje leverans samtidigt som vi sänker produktionens avtryck på människa och planeten så mycket det bara går. Vi på Marknadsbyrån arbetar enligt processen i alla kundprojekt oavsett storlek

Processen utgår från tre positiva fokus; Genomtänkta produkter, Hållbarhet och Resultat. De tre fokusen samverkar och höjer vi nivån i ett fokus hänger oftast de andra två med automatiskt.

I varje projekt försöker vi att höja nivån på en eller flera av fokusen för att kunna leverera en bättre leverans med ett mindre avtryck på omvärlden. Man kan säga att vi maximerar en profilprodukts nytta i förhållande till sin påverkan på omvärlden.

Bra för miljön, bättre för ditt varumärke

Hållbar Profilering skapades som en del av Marknadsbyråns hållbarhetsarbete men vi såg snabbt att miljön inte är den enda vinnaren utan processen skapar också ett större värde för kundens varumärke.

En av produktmedias största styrkor är hur länge en produkt varar hos mottagaren, i snitt varar en profilprodukt över sex månader hos en mottagare, inget annat media stannar hos mottagaren i månader. Samtidigt vet vi att många profilprodukter är i så dålig kvalitet att de slängs innan den använts en enda gång.

En väl genomtänkt produkt som är användbar för mottagaren och är av hög kvalitet kommer stanna längre hos mottagaren än en enkel och billig. En hållbarhetsvinst då färre produkter kan produceras men också en stor vinst för ditt varumärke om det kommunicerar under en längre tid hos mottagaren och dessutom på en mer omtyckt produkt.

Tre positiva fokus

Metodiken för Hållbar profilering utgår ifrån tre positiva fokus, genom att fokusera på att höja nivån på dessa tre fokusområdena levererar Marknadsbyrån genomtänkt produktmedia av hög kvalitet samtidigt som vi kan minska avtrycket på vår omvärld. De tre områdena samverkar och nästan alltid kan vi se att en hållbarare eller en mer genomtänkt produkt också ökar kundens resultat.

Genomtänkta produkter

Vem är målgruppen och vad vill ni som varumärke förmedla? Att skapa produktmedia som möter mottagaren i dess vardag och är användbart för mottagaren är en uppskattad och värdefull profilprodukt.

Hur ska ditt varumärke kännas och uppfattas? Färg, design, materialval, genom att arbeta med produktens detaljer väljer du hur ditt varumärke ska kännas och uppfattas, samtidigt som produkten uppfattas som mer högkvalitativ och genomarbetad.

Hållbarhet

Ett brett fokus som innehåller allt från att säkerställa att gällande lagar följs till att aktivt välja produkter som är i framkant i arbetet för en hållbar värld. Att arbeta med hållbarhetsfokuset handlar för oss om att brett arbeta mot ständiga förbättringar.

Ditt varumärke ska känna sig trygga i att produktmedia från Marknadsbyrån är säkert och väldokumenterat, undvik otrevliga överraskningar som att din profilprodukt inte skulle klara gällande lagkrav eller vara producerad under oacceptabla förhållanden.

Nyttja styrkan i att uppfattas som hållbara, idag är hållbarhet en av de viktigaste värdena att bygga in i sitt varumärke. En ekologisk T-shirt, FSC-märkta pappersprodukter eller en shoppingpåse producerad av plast som samlats upp på stränder bygger in hållbarhet i ditt varumärke.

Resultat

Du ska förvänta dig resultat när du använder produktmedia i din kommunikation, precis som vilket annat media som helst.

För att maximera kundens resultat utgår vi från syftet profilprodukten ska uppfylla och använder vår kunskap om produktmedias styrkor och egenskaper i valet av produkt som ska uppfylla kundens syfte. Vi skapar en produkt som stannar länge hos kunden, i rätt kontext, och förmedlar rätt känsla och budskap från avsändaren, helt enkelt.

Går det att mäta resultatet? Absolut, det finns olika sätt att utforma produktmedia för att kunna mäta effekten på just din kampanj, inte bara generellt. Framtiden är mätbar och vi strävar efter att göra fler kampanjer mätbara tillsammans med våra kunder.