MILJÖ & HÅLLBARHET

“Marknadsbyrån ska leda och driva utvecklingen mot en mer hållbar bransch. Genom djup kunskap och ett brinnande engagemang ska vi aktivt ta ställning och våga visa vägen”

Vår bransch präglas historiskt av kortsiktighet, prispress och en slit-och-släng-mentalitet vilket bidragit till utnyttjande av människor i låglöneländer, användning av farliga kemikalier samt en generellt stor och onödig miljöpåverkan. Av uppenbara skäl ser vi behovet av en ny och mer hållbar modell för tryckt kommunikation där det första och viktigaste steget är att göra miljö- och hållbarhetsfrågor till en del av vardagen.

Vårt hållbarhetsarbete

Som en av branschens främsta aktörer när det kommer till att producera effektivt har vi skapat ett antal unika utmaningar för oss själva. Vi har under många år lagt fokus på att hitta de absolut bästa leverantörerna för varje enskild produkt vilket resulterat i ett globalt nätverk med snart 500 leverantörer spridda över 3 kontinenter. Detta innebär ur en hållbarhetsaspekt en hel del utmaningar inom arbetsmiljö (CSR), kemikaliehantering och logistik som vi dagligen måste förhålla oss till.

Grunden i vårt arbete handlar om att ständigt identifiera och förhålla oss till de risker som uppstår och värdera om en produktion är hållbar eller inte. Det innebär att vi väljer leverantörer med omsorg och säger nej till de förfrågningar där vi inte kan säkerställa en hållbar produktion. För att sätta tydligare ramar för arbetet sätter vi årligen upp mål för de tre dimensionerna inom hållbar utveckling.

  • Ekologisk hållbarhet
  • Ekonomisk hållbarhet
  • Social hållbarhet

Under 2016 har vi lagt fokus på ekologisk hållbarhet där vi bland annat genomfört ett stort internt utbildningsarbete för att öka vår kunskap om hur våra processer påverkar miljön. Ett exempel är en utredning kring materialet PVC där vi kartlagt hur det används i våra produkter och identifierat vilka risker materialet medför. Detta har mynnat ut i en handlingsplan med det kortsiktiga målet att skapa en inköpsrutin kring hur vi undviker de värsta fallgroparna (t.ex. ftalater) och det långsiktiga målet att generellt minska konsumtionen av PVC.

Hållbar profilering

Den största och viktigaste utmaningen i vårt hållbarhetsarbete är hur vi kan förändra våra kunders inköp för att premiera hållbara alternativ. Vi har därför utvecklat ett koncept vi kallar hållbar profilering där grundtesen är att en produkt under sin livstid ska bidra till stor nytta i förhållande till sin miljöpåverkan. Läs mer om hållbar profilering här.

Hållbar Profilering

Goda exempel

Hållbar textilproduktion med Stanley & Stella

Som en av de första återförsäljarna i Sverige har vi sedan våren 2015 arbetat nära med det belgiska varumärket Stanley & Stella som är marknadsledande inom hållbar textilproduktion.

Stanley & Stella är hållbara eftersom de…
… har en bred och väldesignad kollektion med riktigt bra passform.
… använder 100% ekologisk GOTS-certifierad bomull.
… uppfyller OEKO-TEX 100 vilket säkerställer att det inte finns några skadliga kemikalier i slutprodukten.
… är certifierade enligt FAIR-WEAR som säkerställer goda arbetsförhållandena i fabrikerna.

Spana in kollektionen och läs mer om Stanley & Stellas hållbarhetsarbete här!

Klimatkompenserade frakter med TNT

CO2-Logotyp---Egen

Vi skickar varje år tusentals paket över långa distanser och för att minska dessa frakters miljöpåverkan tecknade vi hösten 2016 ett globalt fraktavtal med TNT och deras CO2-neutral-services. Det innebär att utsläppen från samtliga frakter hos TNT klimatkompenseras genom inköp av utsläppsrätter från organisationen Gold Standard som arbetar med mätbara klimatförbättrande projekt.

För varje ton koldioxid våra frakter genererar finansierar vi en del i ett projekt som reducerar utsläpp från fossila bränslen och minskar koldioxidutsläppen motsvarande det utsläpp vår frakt orsakat. Projekten handlar alltså om mätbara klimatförbättrande projekt som t.ex. investeringar i anläggningar för förnyelsebar energi. Vill du läsa mer om hur klimatkompensationen går till och vilka projekt vi stöttar finns mer information på Gold Standards hemsida!

S&S

Marknadsbyrån i media

De senaste åren har vi haft möjligheten att dela med oss av hur vi arbetar i vårt hållbarhetsarbete inte bara till våra kunder och leverantörer utan även i media. Är du nyfiken på att läsa mer kan vi därför tipsa om t.ex:

Frågor?

Vi älskar att diskutera hållbarhet – Undrar ni något är ni varmt välkomna att ringa, maila eller komma förbi på en fika!

Johan Aronsson
Hållbarhetsansvarig
010 – 330 79 01
johan@marknadsbyran.se